Porodnická péče

Prenatální diagnostika

Naše zařízení rozšířilo své portfolio o genetické ultrazvukové vyšetření pro pacientky i z okolních ambulancí. Objednávky možné na telefonu 585 053 254.

Standardní metody prenatální diagnostiky

Měření nuchální řasy – nuchální translucence
Ultrazvukové měření ztluštění na šíji plodu. Ideálně provedeno v 12/14. týdnu gravidity. Tato metoda je založena na skutečnosti, že 70% plodů s Downovým syndromem má významný otok na šíji způsobený nahromaděním tekutiny. Tento test je schopen odhalit přibližně 75% chromosomálních abnormalit (včetně Downova syndromu), falešná pozitivita 5%.

Stanovení PAPP – A a volného beta–hCG
Stanovení dvou plasmatických bílkovin – možných ukazatelů fetálních anomálií. Ideálně provedeno v 10. – 12. týdnu gravidity. Tento test v kombinaci s měřením nuchální řasy může odhalit až 87% plodů s Downovým syndromem. Falešná pozitivita 5%.

Trisomy test
Neinvazivní prenatální screening k určení rizika trisomie (Downův syndrom, Edvardsův syndrom a Pataův syndrom).
Není hrazeno zdravotní pojišťovnou (více informací v naší ambulanci).

Triple test
Triple test se provádí jen u rizikových pacientek a pacientek s pozitivním testem v I. trimestru.
Laboratorní metoda využívající několik mililitrů Vaší krve k odhadu rizika vrozených vad Vašeho dítěte. Optimální doba: týden 16,5 – 17. (rozmezí 16 – 20). Pokud se test provede
v pondělí, výsledky jsou k dispozici během 30 hodin. Účelem testu je stanovit hladinu tří sérových bílkovin:

  • alfafetoproteinu (AFP),
  • lidského choriového gonadotropinu (hCG),
  • estriolu (E3) v mateřské krvi a jejich vzájemný poměr, přičemž se bere do úvahy
    váha pacientky, věk a délka těhotenství.

Hladina AFP má vztah k vadám nervové trubice (mícha, mozek), hCG odráží riziko Downova Syndromu a hladina estriolu odráží celkové riziko těhotenství. Triple test může odhalit kolem 65% všech chromozomálních abnormalit.

Detailní porodnický ultrazvuk v 2. trimestru = "orgánový ultrazvuk"
Provádí se v druhém trimestru, týden 20. – 22. zobrazují a hodnotí se následující orgány: srdce (4 oddíly, velké cévy), bránice, žaludek, ledviny, močový měchýř, páteř, přední břišní stěna, pupečník, mozek, obličej, 4 končetiny. Rovněž chování plodu, umístění/struktura placenty a objem plodové vody.


Rozšířené metody prenatální diagnostiky

Neinvazivní metody

Specializované ultrazvukové vyšetření je vyhrazeno pro: 

  • ženy, které mají srdeční vadu samy nebo v rodině,
  • ženy tzv. "hraničního" věku pro amniocentezu (35 – 37 let) nebo ženy s pozitivním výsledkem triple testu, které preferují neinvazivní metody prenatální diagnostiky (využívá se skutečnosti, že plody s Downovým syndromem mají ve vysokém procentu vrozenou srdeční vadu), 
  • ženy, které upřednostňují rozšířenou ultrazvukovou diagnostiku z různých soukromých důvodů.

Invazivní metody

Amniocenteza (AC)
Amniocentéza je odběr plodové vody za účelem chromozomální a biochemické analýzy plodové vody. Amniocentéza odhalí odchylky počtu a skladby chromozomů (monitorování chromozomálních vrozených poruch – např. Downova syndromu atd.) a některé další nemoci plodu. AC se obvykle provádí transabdominálně – pod ultrazvukovou kontrolou se do amniového vaku zavádí ultratenká jehla a odebírá se 20ml plodové vody pro analýzu. Pacientka zůstává v klidu cca hodinu v ordinaci a pak odjíždí nejlépe v doprovodu další osoby. Výsledky jsou k dispozici do 2 týdnů po odběru. Celkové riziko komplikací spojené s výkonem je 0.3 – 0.5%. Nejběžnější metoda invazivní prenatální diagnostiky v České republice.

Odběr choriových klků
Odběr choriových klků (částí placenty) v 1. trimestru – obvykle v 9. – 10. týdnu. Vyhrazen pro případy, kde je zapotřebí časná diagnostika. Riziko potratu: 5%.

Placentocentéza / Odběr pupečníkové krve
Odběr placentární tkáně v pozdním těhotenství (obvykle ve 3. trimestru), pokud potřebujeme rychlou informaci o karyotypu plodu = počet a struktura chromozomů. Odběr pupečníkové krve obvykle pro biochemickou (bilirubin), hematologickou (krevní obraz) anebo serologickou (nepravidelné protilátky) analýzu.