Gynekologická péče

Problémy klimakteria a ženského stárnutí


Hormonální substituční léčba

Dále jen HRT, získala už i u nás za poslední roky své místo. Počet uživatelek však nedosahuje u nás úrovně jako v zemích EU. Pouze asi 8% žen, u nichž by bylo vhodné užívání HRT,
tuto možnost využívá.

Období, kdy má žena začít s užíváním HRT, je individuální. Důležitý faktor, který ovlivňuje počátek léčby, jsou především subjektivní potíže, hladina hormonů, denzitometrie.

Existuje několik forem, ve kterých mohou být účinné látky podávány:

Tablety

Patří mezi nejčastější formu pro svou jednoduchost a pravidelnost v užívání. Preparáty mohou obsahovat estradiol i gestageny. Mohou být nasazeny ženám před i po gynekologické
operaci (hysterectomii).

Gel

Patří mezi užívané preparáty u žen po gynekologických operacích. Přiměřené množství gelu
se nanese na kůži, po zaschnutí gelu může žena bez jakéhokoliv omezení pokračovat
v činnosti. Významnou výhodou této formy je možnost dávkování účinné látky.

Náplast

Účinná látka je uložena v rezervoáru, ze kterého je postupně uvolňována.
Náplast je potřeba vyměnit 2x týdně.