Gynekologická péče

Léčba žen se samovolným únikem moči


Důkladné vyšetření příčiny inkontinence, urodynamické vyšetření, cystoskopie, stanovení optimálního léčebného postupu a následná léčba (operační nebo konzervativní řešení).