Nabídka služeb

Urogynekologická péče

V urogynekologické ambulanci nabízíme diagnostiku, poradenství a léčbu pacientkám:

 • s nechtěným únikem moči (močovou inkontinencí)
 • s poruchami funkce dolních cest močových (časté močení, potíže s vyprázdněním močového měchýře)
 • s poruchami statiky pánevního dna (poklesy a výhřezy rodidel).

Při vstupním vyšetření se provádí základní urogynekologické vyšetření:

 • pohovor o Vašich potížích, zjištění nemocí, operací apod.
 • klinické vyšetření
 • ultrazvukové vyšetření ledvin a močového měchýře
 • vyšetření moče
 • mikční deník (měření příjmu a výdeje tekutin po 48-72 hodin)
 • v indikovaných případech i cystokopii (prohlídku močového měcháře kamerou) k vyloučení závažných onemocnění močového měchýře.

Na základě výsledků vyšetření rozhodneme o strategii léčby:

 • konzervativní - pomocí léků, fyzioterapie (cvičení pánevního dna)
 • operační

Případná operační léčba bude důkladně probrána, vysvětlena a doporučena pracoviště, která s touto operativou mají široké zkušenosti (dle místa bydliště i preference pacientky).