O nás

Politika kvality

Vrcholové vedení společnosti AGEL Gynekologické centrum s.r.o. se zavázalo k následující politice:

 1. Poskytovat nadstandardní lékařskou péči v gynekologickém a porodnickém oboru.
 2. Zavádět moderní postupy vyšetřování a léčby.
 3. Zlepšovat profesionální dovednosti zaměstnanců celoživotní prací na jejich plánu profesního rozvoje.
 4. Zvyšovat znalosti a dovednosti zaměstnanců, vytvářet potřebné pracovní a organizační podmínky a rozvíjet motivaci zaměstnanců k týmové práci uspokojující zaměstnance.
 5. Zlepšovat spokojenost pacientů:
 • dostatkem informací o prováděných diagnostických a léčebných výkonech,
 • srozumitelností informací pro daného pacienta,
 • seznámením pacienta stručně, výstižně a přitom srozumitelně se závěry léčby a dalším navrhovaným postupem.
 1. Zajišťovat bezpečnost práce zaměstnanců dodržováním pracovně–právních předpis.
 2. Plánovat potřebné zdroje pro plnění cílů kvality.
 3. Vedení organizace se zavazuje tuto Politiku kvality podporovat a to:
 • upřesňováním formou ročních plánů kvality organizace,
 • vytvářením podmínek pro zaměstnance k plnění jejich cílů kvality,
 • plánováním potřebných zdrojů pro plnění cílů kvality.
 1. Od zaměstnanců organizace očekáváme:
 • profesionální, vlídný, vstřícný přístup k pacientům důsledné a přesné dodržování těch dokumentovaných postupů systému managementu organizace, které se týkají jejich působnosti v organizaci vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce a její průběžnou kontrolu aktivní spolupráci s managementem organizace pro zlepšování kvality činností v organizaci, snižování nákladů a při vyhledávání podnětů ke zvýšení konkurenční schopnosti organizace.